Hør Eros talen fra himlen

     
  Eros henvender sig til jorden efter en guddommelig fest
 
  Vanskeligt at finde kommunikationskanal
 
  Hvorfor begrebsdefinere
 
  Menneskene i Roskilde
 
  Jeg Eros meddeler om handlefrihed og at jeg ingen dømmer. Jeg anbefaler menneskene at gøre ligeså
 
  Lyt til mine betragtninger om misforståelser mellem guder og mennesker  
     


  Læs lidt guddommeligt om misforståelser  


Kommentarer og indlæg modtages meget gerne på Henning@Aaager.dk